Reklaam

Toetajarubriik

Toetajarubriik on reklaami vorm, kus saatejuhid esitavad vestluse vormis toetaja infot ja sõnumeid. Toetajarubriik on selgelt ja arusaadavalt tähistatud kommertsteate ehk reklaamina (full disclosure).

Taskuhäälingu toetajarubriik on ainult saate internetivariandi (taskuhäälingu) keskel ning reklaami kohta väga pikk – 3-5 minutit (reklaamklipid kestavad tavaliselt ligikaudu kümmekond sekundit). Sellist pikka reklaami saame pakkuda seetõttu, et kuna erialasaateid tõmbavad internetist alla ainult fännid, siis nemad on valmis ka põhjalikumat infot kuulama. Meie saateid kuulatakse internetis päris palju, klientidele väljastame täpsemat statistikat.

Toetajarubriiki saab kuulata nt 26. septembri Digitunnis või 24. septembri Restardis.

Meie argumendid

Esmalt pakume muidugi kõike seda, mida tavalinegi reklaam, kuid kuna meie pakutav on turul üsna eriline, siis pakume kliendile lisaks ka vähem või rohkem unikaalseid plusse, sh:

  • Kuulajad on saate temaatikast tõsiselt huvitatud, mille märgiks on see, et nad ei kuula saateid taustaks vaid tõmbavad neid spetsiaalselt internetist.
  • Kuna erialasaateid kuulavad asjahuvilised, kes on oma kogukonna arvamusliidrid, siis nähtavus arvamusliidrite-ostumotiveerijate seas.
  • Reklaam taskuhäälingus kui uudses innovatiivses meediakanalis laiendab innovatiivsuse imagot ka kliendile.
  • Eristuv reklaamimudel, mis turul ainsa omasugusena on mõjusam kui tavaline reklaam (tavalise reklaami osas on tekkinud immuunsus, see filtreeritakse välja).
  • Toetajarubriik (“kommertstekst raadios”) on üks väheseid reklaamivorme, kus on võimalik tarbijani viia keerukamaid kontseptsioone.

Kontakt

Kõikvõimalike reklaamialaste koostööpakkumiste või küsimustega palume pöörduda: reklaam@raadio1.ee/uus

Comments are closed.